Post Tagged with: "unplug"

“ปู -พงษ์สิทธิ์และเล็ก คาราบาว”  ขอจัดคอนเสิร์ตเพื่อแฟนตัวจริงแบบ “ไม่ขายบัตร”  ใน“คอนเสิร์ต ปลั๊กหลุด 2 ตอน เสียบปลั๊ก (สดใส… ไม่อึกทึก)”

“ปู -พงษ์สิทธิ์และเล็ก คาราบาว” ขอจัดคอนเสิร์ตเพื่อแฟนตัวจริงแบบ “ไม่ขายบัตร” ใน“คอนเสิร์ต ปลั๊กหลุด 2 ตอน เสียบปลั๊ก (สดใส… ไม่อึกทึก)”

 “ปู -พงษ์สิทธิ์และเล็ก คาราบาว” ขอจัดคอนเสิร์ตเพื่อแฟนตัวจริงแบบ “ไม่ขายบัตร” ใน“คอนเสิร์ต ปลั๊กหลุด 2 ตอน เสียบปลั๊ก [...]

August 13, 2013 × Comments