ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 17/5/2018

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด (“WMTH”) เป็นกลุ่มบริษัทของวอร์นเนอร์ มิวสิค ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว และต้องการให้คุณคุ้นเคยกับวิธีที่บริษัทรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งบริษัทหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรารวบรวมข้อมูล ผ่านผ่านเว็บไซต์และทรัพย์สินออนไลน์บนเว็บเฉพาะของเราหรือที่เราควบคุม (เช่น วิดเจ็ต และแอปพลิเคชัน) และแอปพลิเคชันบนมือถือ (“แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่”) ในแต่ละกรณี ที่ลิ้งก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (แต่ละ “ทรัพย์สินออนไลน์” หรือรวมกันเรียกว่า “ทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ”) ในการจัดเตรียมข้อมูลส่วนตัว (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) ให้บริษัทผ่านทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ คุณรับรู้ว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และคุณเข้าใจ ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในที่นี้แล้ว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึง และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp. บริษัทให้บริการระบบไร้สายใดๆ ศิลปินของเรา บริษัทในเครือของเรา และบุคคลที่สามรายใดที่ดำเนินงานด้านเว็บไซต์หรือทรัพย์สินออนไลน์ใดๆ ซึ่งทรัพย์สินออนไลน์ใดๆ ที่มีลิ้งก์เชื่อมโยง นอกเหนือจากนี้ การรวมเอาลิ้งก์บนทรัพย์สินออนไลน์ใดๆ นั้นไม่ได้ถือว่าบริษัท หรือศิลปิน หรือบริษัทในเครือ ให้การรับรองหรือการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับเว็บไซต์หรือทรัพย์สินออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น โปรดทราบว่าทรัพย์สินออนไลน์อาจรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงและส่ง (รวมถึงตัวอย่างเช่น ผ่านแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีอยู่ผ่านหรือเชื่อมโยงกับทรัพย์สินออนไลน์) ข้อมูลเฉพาะเจาะจงโดยตรงให้กับบุคคลที่สาม อย่างเช่น Facebook หรือให้กับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันใด อย่างเช่น App Store ของ Apple หรือ Google Play คุณส่งข้อมูลดังกล่าวโดยตรงให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้นำมาใช้กับข้อมูลดังกล่าวใดที่คุณเป็นผู้ส่ง

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

ข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจรวบรวม

ข้อมูลสองประเภทที่มีการรวบรวมอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินออนไลน์คือ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลอื่น “ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณหรือทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได้ “ข้อมูลอื่น” คือข้อมูลใดๆ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยถึงตัวตนเฉพาะของคุณ หากคุณถูกขอให้ปฏิบัติต่อข้อมูลอื่นเสมือนข้อมูลส่วนตัวภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคบแล้ว คุณอาจใช้หรือเปิดเผยมันได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่ให้รายละเอียดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลอื่นถูกกล่าวไว้แยกต่างหากด้านล่าง ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลอื่น

บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้จากคุณ

 • ชื่อ
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่ในการวางบิลและขนส่ง)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • หมายเลขบัตรเครดิตและเดบิต
 • สิ่งที่บรรจุอยู่ในรถเข็น

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวผ่านทรัพย์สินออนไลน์ ด้วยหลากหลายวิธี ซึ่งรวมถึง

 • ผ่านตัวทรัพย์สินออนไลน์เอง
  • บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวผ่านตัวทรัพย์สินออนไลน์เอง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนจดหมายข่าว หรือการสื่อสารอื่นๆ ผ่านตัวทรัพย์สินออนไลน์ ทำการซื้อหรือขอ
 • ออฟไลน์
  • บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณเองในลักษณะออฟไลน์ เช่น หากคุณให้ข้อมูลกับเรา ณ สถานที่จัดคอนเสิร์ต
 • จากแหล่งอื่นๆ
  • บริษัทอาจรับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากแหล่งอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
   • ฐานข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ หรือ
   • พันธมิตรทางการตลาดเมื่อพวกเขาแชร์ข้อมูลกับเราในบริบทของแคมเปญการตลาดและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
  • เมื่อคุณใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณหรือบัญชีของบุคคลที่สามอื่น เพื่อร่วมการชิงโชค การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายของเรา หรือผ่านการริเริ่มลงชื่อเข้าใช้บัญชีของทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ดังกล่าวของบริษัท คุณจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวเฉพาะจากบัญชีบุคคลที่สามของคุณให้กับเรา ซึ่งอาจรวมถึงตัวอย่างเช่น ชื่อของตุณ อีเมล รูปถ่าย รายชื่อข้อมูลการติดต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ ประวัติการฟังเพลง เพลงโปรด และข้อมูลอื่นใดที่คุณทำขึ้นหรือที่เราสามารถเข้าถึงเมื่อคุณเชื่อมต่อผ่านบัญชีของบุคคลที่สามดังกล่าว

คุณไม่ได้ถูกร้องขอตามกฎหมายหรือสัญญา ให้ต้องจัดเตรียมข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามามีส่วร่วมในหลากหลายโอกาสที่จัดเตรียมให้ผ่านทรัพย์สินออนไลน์ เราทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณเพื่อทำให้คุณ (หรือเรา) สามารถเติมเต็มประสบการณ์ที่มีกับทรัพย์สินออนไลน์ให้ครบถ้วน

 

วิธีใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึง

 

 • จัดเตรียมการทำงานของระบบของทรัพย์สินออนไลน์ และการตอบสนองต่อ

คำขอของคุณ

 • จัดเตรียมการทำงานของระบบของทรัพย์สินออนไลน์ให้กับคุณ อย่างเช่น การจัดเตรียมการเข้าถึงให้กับบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ของคุณ และจัดเตรียมบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ
 • ตอบสนองต่อคำขอของคุณและตอบสนองคำขอของคุณ เมื่อคุณติดต่อเราผ่านหนึ่งในแบบฟอร์มการติดต่อออนไลน์ของบริษัท หรือมิฉะนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งคำถาม คำเสนอแนะ คำชม หรือข้อติชมให้กับเรา หรือเมื่อคุณขอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท
 • ส่งข้อมูลการดูแลระบบให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายต่างๆ ของบริษัท
 • ดำเนินการและตอบสนองการสั่งซื้อของคุณ ตัวอย่างเช่น ดำเนินขั้นตอนการชำระเงินของคุณ ส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อให้กับคุณ สื่อสารกับคุณเรื่องการซื้อ และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • อนุญาตให้คุณส่งข้อความ (ตัวอย่างเช่น คลิปเพลง หรือข้อมูลศิลปิน) ไปให้เพื่อนผ่านทรัพย์สินออนไลน์ โดยการใช้การทำงานของระบบดังกล่าว คุณกำลังบอกเราว่าคุณมีสิทธิใช้และให้ชื่อของเพื่อนคุณ รวมทั้งอีเมลให้กับทางบริษัท

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับคุณ และ/หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย

 

 • จัดเตรียมจดหมายข่าวของเรา และ/หรือ สื่อการตลาดอื่นๆ ของเราให้กับคุณ และอำนวยความสะดวกด้านการแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์
  • ส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณ ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ หากคุณได้ระบุว่าคุณต้องการรับมัน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราส่งจดหมาย อีเมล และการโฆษณาประเภทอื่นโดยตรง)
  • ส่งข้อความ SMS ให้คุณโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เช่น หากคุณเข้าร่วมการชิงโชคด้วยหมายเลขนี้ และคุณได้ระบุไว้ว่าคุณต้องการรับข้อความ โปรดจำไว้ว่าอาจมีการเรียกเก็บตามอัตราข้อความและข้อมูล คุณควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับอัตราข้อมูลที่นำมาใช้ หากมีการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับข้อความ SMS เฉพาะเจาะจงใด ให้นำกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมาใช้ด้วย และควรนำมาควบคุมกรณีที่ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • อำนวยความสะดวกการทำงานของระบบในการแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณเลือกใช้

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

 

 • การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำรายงานทางธุรกิจและจัดเตรียมบริการส่วนบุคคล
  • วิเคราะห์หรือคาดการณ์ความชอบของผู้ใช้ของบริษัท เพื่อจัดเตรียมรายงานแนวโน้มโดยรวมถึงวิธีการใช้เนื้อหาดิจิตัลของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท.
  • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณที่มีต่อทรัพย์สินออนไลน์ โดยใช้ที่อยู่ IP ของคุณ โดยนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอที่ทำมาเพื่อคุณ

บริษัทจะจัดเตรียมบริษัทส่วนบุคคลให้ ไม่ว่าจะโดยความยินยอมของคุณ หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 • อนุญาตให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • อนุญาตให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขัน และการส่งเสริมการขายที่คล้ายกัน โดยใช้อีเมลของคุณ และบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยกิจกรรมเหล่านี้บางอย่างมีกฎระเบียบเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนั้น บริษัทขอเสนอแนะให้คุณอ่านกฎระเบียบเหล่านี้อย่างละเอียด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกฎระเบียบดังกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะนำกฎระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับ

บริษัทใช้ข้อมูลนี้ในการจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับคุณ

 

 • การรวมยอด และ/หรือ การไม่เปิดเผยชื่อในข้อมูลส่วนตัว
  • บริษัทอาจรวมยอด และ/หรือ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อที่จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไป บริษัททำเช่นนั้นเพื่อสร้างข้อมูลอื่นสำหรับการใช้งานของเรา ซึ่งเราอาจใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

บริษัทจะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 • การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
  • การวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท
  • การตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ว่ากระบวนการภายในของบริษัททำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หรือตามสัญญา
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าติดตามการฉ้อโกงและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น สืบหาและหลีกเลี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ หรือความพยายามในการขโมยข้อมูลประจำตัว
  • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
  • เพื่อยกระดับ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการปัจจุบันของบริษัท
  • เพื่อระบุแนวโน้มการใช้ ตัวอย่างเช่น เข้าใจว่าส่วนใดของทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทที่ผู้ใช้สนใจมากที่สุด

 

 • เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขาย เพื่อที่ให้บริษัทสามารถปรับแคมเปญของเราตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ และ
 • เพื่อดำเนินการและขยายกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น เข้าใจว่าส่วนใดของทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทที่ผู้ใช้ของเราสนใจมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถใช้พลังงานของเรามุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่อความสนใจของผู้ใช้

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเราที่มีกับคุณ สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย และ/หรือ เนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 • ต่อบริษัทร่วมของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทร่วมของเราได้ที่นี่ https://wminewmedia.com/affiliates/
  • วอร์นเนอร์ มิวสิค อิงค์ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ร่วมกัน
 • ต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา (และในบางกรณี ต่อบริษัทร่วมของเรา) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการต่างๆ ที่พวกเขาจัดเตรียมให้กับเรา
  • สิ่งเหล่านี้สามารถรวมถึงผู้ให้บริการ อย่างเช่น บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการชำระเงิน การดำเนินการตามคำสั่ง การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการลูกค้า การจัดส่งอีเมล การประมวลผลบัตรเครดิต การสอบบัญชี และบริการที่คล้ายกันอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดเตรียมบริการดังกล่าว
 • ต่อบุคคลที่สาม อนุญาตให้พวกเขาส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับทางเลือกของคุณ
  • บุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน หรือผู้ขายของพวกเขา อนุญาตให้พวกเขาส่ง หรือทำให้มีการส่งการสื่อสารทางการตลาดให้กับคุณ โดยใช้ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
  • ศิลปินของบริษัท (ซึ่งรวมถึงสมาชิกในวงคนใดของศิลปิน ถ้านำมาใช้ได้) และตัวแทนของพวกเขา เพื่อที่ศิลปินและตัวแทนของพวกเขาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการสื่อสารให้กับคุณ (ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทางการตลาด) ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคุณอาจสนใจ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่น หากคุณ (ก) ลงทะเบียนเข้าร่วมรายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสารจากศิลปินที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ รับจดหมายข่าวของศิลปินดังกล่าว (ข) ลงทะเบียนเว็บไซต์ของศิลปินที่เกี่ยวข้อง หรือ (ค) ได้ระบุว่าคุณต้องการรับข้อมูล และ/หรือ การสื่อสารทางการตลาด จากศิลปินที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่ได้ควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของศิลปินและตัวแทนของพวกเขา
  • ต่อศิลปินที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทอีกต่อไป หากคุณได้ระบุความสนใจในศิลปินดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น โดยลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของศิลปิน)
 • ต่อบุคคลที่สามที่ให้ความสนับสนุนการแข่งขัน การชิงโชค และ การส่งเสริมการขายที่คล้ายกัน เพื่อที่พวกเขาสามารถอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการแข่งขัน การชิงโชค และการส่งเสริมการขายดังกล่าว

 

 • โดยการใช้ทรัพย์สินออนไลน์ คุณอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  • บนหรือผ่านกระดานข้อความ แชท หน้าโปรไฟล์ และบล็อก และบริการอื่นที่คุณสามารถโพสต์ข้อมูลและสื่อต่างๆ ได้ โปรดทราบว่าข้อมูลและสื่อใดๆ ที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยบนหรือผ่านทรัพย์สินออนไลน์นั้นจะเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจมีให้ผู้เข้าชมทรัพย์สินออนไลน์ดังกล่าว และให้กับสาธารณชนทั่วไป และอาจถูกนำไปเผยแพร่ต่อผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางสื่ออื่นซึ่งจะส่งไปถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นไปอีก นอกเหนือจากนี้ โปรดทราบว่า ตามเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทที่ https://wminewmedia.com/terms-of-use/ บริษัทได้รักษาสิทธิเฉพาะในข้อมูลและสื่อต่างๆ

ที่คุณโพสต์ไว้บนหรือผ่านทรัพย์สินออนไลน์ และบริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลและ

สื่อต่างๆ ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่รวมไว้ในที่นั้น) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท บริษัทเร่งให้คุณใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด บนหรือผ่านทรัพย์สินออนไลน์ บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยโดยสมัครใจผ่านทรัพย์สินออนไลน์ใดๆ

 

การใช้และการเปิดเผยอื่นๆ

บริษัทยังใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรามีข้อผูกพันทางกฎหมายหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะทำการดังกล่าว

 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • สามารถรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณพำนัก
 • ตอบสนองต่อคำขอจากสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล
  • สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลนอกประเทศที่คุณพำนัก
 • ให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย
  • ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทตอบสนองต่อคำขอและคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมาย
 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมายอื่น
  • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
  • เพื่อป้องกันการดำเนินงานของบริษัท หรือของพันธมิตรหรือศิลปินรายใดๆ ของเรา
  • เพื่อป้องกันสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา หรือของบริษัทร่วมของเรา ศิลปินของเรา คุณ หรือคนอื่นๆ หรือ
  • อนุญาตให้บริษัทดำเนินการแก้ไขที่มีอยู่หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจต้องเจอ
 • เกี่ยวข้องกับการขายหรือธุรกรรมทางธุรกิจ
  • เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ การรวมกิจการ การขาย การร่วมค้า การมอบหมาย การถ่ายโอน หรือการจำหน่ายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนใดๆ สินทรัพย์หรือหุ้น (ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการพิจารณาคดีที่คล้ายกัน) บุคคลที่สามดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ควบรวมกิจการและที่ปรึกษาของเขา

 

ระยะเวลาเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณนานตราบเท่าที่ต้องการหรืออนุญาตให้ทำได้ ตามวัตถุประสงค์เมื่อได้รับข้อมูลนั้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษานั้นรวมถึง:

 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคุณ และจัดเตรียมทรัพย์สินออนไลน์ให้กับคุณ (ตัวอย่างเช่น นานตราบเท่าที่คุณมีบัญชีกับบริษัท หรือใช้ทรัพย์สินออนไลน์อย่างต่อเนื่อง)
 • ไม่ว่าจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ใต้บังคับหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางฉบับจำเป็นต้องให้เราเก็บบันทึกธุรกรรมของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบมันทิ้งได้) หรือ
 • ไม่ว่าจะมีการแนะนำให้เก็บรักษาไว้โดยคำนึงถึงสถานะทางกฎหมายของบริษัทหรือไม่ (อย่างเช่น เมื่อคำนึงถึงพระราชบัญญัติที่ใช้ในเรื่องข้อจำกัด การดำเนินคดี หรือการสืบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม)

 

ข้อมูลละเอียดอ่อน

เราขอให้คุณอย่าส่งให้เรา และอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนให้กับเรา (ตัวอย่างเช่น หมายเลขบัตรประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับสีผิวหรือต้นกำเนิดชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรืออื่นๆ สุขภาพ ภูมิหลังด้านคดีอาญา หรือการเป็นสมาชิกของสหภาพการค้า) บนหรือผ่านทรัพย์สินออนไลน์ หรืออื่นๆ

 

ข้อมูลอื่นที่บริษัทอาจรวบรวม
บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราอาจรวบรวมข้อมูลอื่น (ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น) ดังเช่น

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้แอปของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การจัดเก็บจราจรการโอนถ่ายข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
 • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุ้กกี้ Pixel Tags และเทคโนโลยีอื่น หากคุณอยู่ภายใน EEA กรุณาอ่านนโยบายคุ้กกี้ของเรา https://www.wminewmedia.com/cookies/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการที่เรานำคุ้กกี้ไปใช้
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประชากรและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอื่นที่คุณจัดเตรียมไว้ให้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ทรัพย์สินออนไลน์
 • ข้อมูลผลรวม

 

วิธีการที่เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่น
บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราอาจรวบรวมข้อมูลอื่นในหลากหลายวิธี ซึ่งรวมถึง

 • ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ของคุณ: ข้อมูลบางอย่างถูกรวบรวมโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ อย่างเช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ของคุณ ประเภทอุปกรณ์ (Windows หรือ Macintosh) ความละเอียดของหน้าจอ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ต และประเภทและเวอร์ชันของทรัพย์สินออนไลน์ที่คุณใช้อยู่ บริษัทและผู้ให้บริการของเรายังอาจรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์พิเศษเฉพาะ ซึ่งเราหรือผู้ให้บริการของเรากำหนดให้กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงทรัพย์สินออนไลน์ และข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นสำหรับอุปกรณ์ที่บริษัทและผู้ให้บริการของเราอาจใช้เพื่อให้บริการเนื้อหาและโฆษณาให้กับอุปกรณ์
 • ผ่านการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริษัทและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและรวบรวมข้อมูลการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังเช่น วันที่และเวลาที่แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอุปกรณ์ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามหมายเลขอุปกรณ์ของคุณ
 • ผ่านการจัดเก็บจราจรการโอนถ่ายข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์: ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) คือหมายเลขที่มีการมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งคุณใช้ในการเข้าถึงทรัพย์สินออนไลน์ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ และมีการระบุและบันทึกโดยอัตโนมัติในการจัดเก็บจราจรการโอนถ่ายข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมทรัพย์สินออนไลน์ พร้อมกับเวลาเข้าชมและกิจกรรมบนทรัพย์สินออนไลน์ บริษัทและผู้ให้บริการของเราใช้ที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเช่นการคำนวณระดับการใช้ทรัพย์สินออนไลน์ การช่วยวินิจฉัยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ การดูแลระบบทรัพย์สินออนไลน์ และการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณของคุณ
 • การใช้คุ้กกี้: บริษัทและผู้ให้บริการของเราอาจใช้คุ้กกี้ Pixel Tags, Web Beacons เทคโนโลย Adobe Flash (ซึ่งรวมถึง Flash Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันที่ให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่ปรับแต่งเฉพาะมากขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ ท่ามกลางสิ่งอื่น  และสำหรับบุคคลที่สาม อำนายความสะดวกในการเข้าถึงต่อเนื่องและการใช้ทรัพย์สินออนไลน์ และรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินออนไลน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น Pixel Tags และ Web Beacons อาจถูกนำมาใช้ร่วมกับทรัพย์สินออนไลน์ ท่ามกลางสิ่งอื่น เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ในทรัพย์สินออนไลน์ดังกล่าว วัดความสำเร็จด้านแคมเปญการตลาด และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอัตราการใช้และการตอบสนองของทรัพย์สินออนไลน์ดังกล่าว
 • หากคุณไม่ต้องการข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้คุ้กกี้ มีกระบวนการแบบง่ายบนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ผ่านที่เข้าถึงทรัพย์สินออนไลน์ ซึ่งยอมให้คุณปฏิเสธการใช้คุ้กกี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ กรุณาเข้าชมได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุ้กกี้แล้ว ลักษณะการปฏิบัติงานของโปรแกรมบางอย่างหรือทั้งหมด การทำงานของระบบ และการส่งเสริมการขายที่มีผ่านทรัพย์สินออนไลน์ อาจไม่มีไว้ให้คุณพร้อมใช้
 • หากอุปกรณ์ของคุณจัดเก็บ Flash LSOs และหากคุณไม่ต้องการให้ Flash LSOs จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณที่คุณใช้เข้าถึงทรัพย์สินออนไลน์ คุณอาจปรับการตั้งค่า Flash player ของคุณเพื่อปิดกั้นการจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ โดยใช้แผงตั้งค่าการจัดเก็บของเว็บไซต์ คุณยังอาจควบคุม Flash LSOs โดยไปที่ แผงตั้งค่าการจัดเก็บทั่วโลก และทำตามคำแนะนำ (ซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำที่อธิบายถึง ตัวอย่างเช่น วิธีการลบ Flash LSOs ที่มีอยู่ (อ้างถึงเป็น “ข้อมูล” บนเว็บไซต์ Macromedia) วิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการวาง Flash LSOs บนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่มีการถามคุณก่อน และ (สำหรับ Flash Player 8 และเวอร์ชันที่ตามมาภายหลัง) วิธีปิดกั้น Flash LSOs ที่ไม่ได้ถูกจัดส่งโดยผู้ปฏิบัติการของหน้าที่คุณเข้าอยู่ในขณะนั้น) โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player ให้ตีวงหรือจำกัดการยอมรับ Flash LSOs นั้น อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของระบบของแอปพลิเคชัน Flash ซึ่งรวมถึง แอปพลิเคชัน applications ที่นำมาใช้ร่วมกับทรัพย์สินออนไลน์หรือเนื้อหาของเรา เราหวังว่าผู้ให้บริการของเราและผู้ขายเทคโนโลยีจะให้เกียรติในการตัดสินใจของคุณ ในการตีวงหรือจำกัด Flash LSOs แต่เราไม่สามารถรับประกันว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นหรือเปล่า
 • การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ขายของเรา และบุคคลที่สามและผู้ขายของพวกเขา ส่งโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น เมื่อคุณใช้ทรัพย์สินออนไลน์หรือแอปพลิเคชันอื่น หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือทรัพย์สินออนไลน์บนเว็บข้ามอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ใด ๆ ของคุณ บุคคลเหล่านี้อาจวางสิ่งที่เรียกว่า “Pixel Tags” “Web Beacons” “GIFs โปร่งใส” หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงทรัพย์สินออนไลน์ และแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นข้ามอินเทอร์เน็ต และยังวางหรือรับรู้คุ้กกี้ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณใช้ทรัพย์สินออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือทรัพย์สินออนไลน์อื่นบนเว็บ พวกเขายังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ พร้อมกับข้อมูลที่พวกเขารวบรวมได้เกี่ยวกับการใช้ออนไลน์ของคุณ เพื่อรับรู้คุณข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้ อย่างเช่น อุปกรณ์พกพาและแล็ปท็อป ผู้ขายและบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณบนอุปกรณ์แตกต่างกันที่คุณใช้ ไปยังทรัพย์สินออนไลน์ และแอปพลิเคชันอื่น เว็บไซต์หรือทรัพย์สินออนไลน์บนเว็บ (ซึ่งไม่รวมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม ในการจัดเตรียมโฆษณาให้กับเราและบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่เมเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินี้ กรุณาเข้าชม Network Advertising Initiative ได้ที่networkadvertising.org หรือ Digital Advertising Alliance ได้ที่ www.aboutads.info คุณยังอาจเข้าเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อคัดเลือกแนวทางปฏิบัติของโฆษณาเหล่านี้ออกในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเบราว์เซอร์เคลื่อนที่บนอุปกรณ์เฉพาะซึ่งคุณใช้ในการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ทรัพย์สินออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตามบนเบราว์เซอร์

 

 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์: หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้ง คุณอาจส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้กับเรา เมื่อคุณใช้บริการที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้ง คุณอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำของคุณ อย่างเช่นสัญญาณ GPS ที่ส่งโดยอุปกรณ์พกพา บริษัทและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราและพันธมิตรอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพอุปกรณ์ของคุณเพื่อจัดเตรียมบริการ เนื้อหา และโฆษณา ตามตำแหน่งที่ตั้งส่วนตัวของคุณ ในบางตัวอย่าง คุณอาจได้รับอนุมัติให้ยอมรับหรือปฏิเสธการใช้ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดเตรียมบริการและเนื้อหาส่วนบุคคลให้กับคุณ

 

 • จากคุณ: คุณอาจรวบรวมข้อมูลประชากร อย่างเช่นรหัสไปรษณีย์ หรือเพศ รวมทั้งข้อมูลอื่น อย่างเช่นช่องทางการสื่อสารที่คุณชอบ คุณสมัครใจที่จะจัดเตรียมข้อมูลนี้ให้กับเราเมื่อใด ข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณหรือผู้ใช้อื่นใดของทรัพย์สินออนไลน์ เว้นแต่จะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่จะยอมให้มีการระบุตัวตนขึ้น ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลนั้นจะให้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว

 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับทรัพย์สินออนไลน์: คุณอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการโต้ตอบบนทรัพย์สินออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สินออนไลน์บางอย่างอาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยเราให้บริการคุณได้ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับปรุงดีขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขทรัพย์สินออนไลน์ ข้อมูลที่รวบรวมนี้อาจทำให้เรารู้ว่าบริการและลักษณะการปฏิบัติงานของโปรแกรมใดที่คุณใช้มากสุดภายในทรัพย์สินออนไลน์ รวมทั้งประเภทอุปกรณ์และลักษณะการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ ประเทศ และภาษาที่ดาวน์โหลด ฯลฯ

 

 • โดยการรวมยอดข้อมูล: เราอาจรวมยอดข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์ขั้นปลายไม่ระบุตัวตนของคุณหรือผู้ใช้อื่นใดของทรัพย์สินออนไลน์ ตัวอย่างเช่น โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ซึ่งชอบศิลปินเฉพาะราย

 

วิธีที่บริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น

โปรดทราบว่าเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นเมื่อเราถูกขอให้ทำอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หากเราถูกขอให้ปฏิบัติต่อข้อมูลอื่นให้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้ว เราอาจใช้มันตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “วิธีการที่เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่น” ข้างต้น รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดซึ่งเราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ในบางกรณีเราอาจรวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนตัว (อย่างเช่นการรวมชือของคุณกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ) หากเรารวมข้อมูลอื่นใดกับข้อมูลส่วนตัว จะถือว่าข้อมูลที่เรารวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัว ตราบเท่าที่มันรวมเข้าไว้เป็นก้อนเดียวกัน

 

ความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการทางกายภาพ เทคนิค และการดูแลระบบที่สมเหตุผล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวภายใต้การควบคุมของเรา หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าการโต้ตอบของคุณกับบริษัทไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันทีตามหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

 

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณของเรา

เราให้ทางเลือกคุณมากมายเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
คุณอาจเลือกจากรายการดังต่อไปนีตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

 • การรับอีเมลการตลาดจากบริษัทและบริษัทร่วมของเรา: หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลการตลาดจากเราและบริษัทร่วมของเราต่อไปในอนาคต คุณอาจเลือกจากการรับอีเมลดังกล่าวไม่ว่าโดยใช้กลไกยกเลิกการสมัครที่ให้ไว้ในอีเมล หรือโดยส่งอีเมลมาให้เราที่ privacypolicy@wmg.com
 • การรับข้อความ SMS การตลาดจากบริษัทและบริษัทร่วมของเรา: หากคุณไม่ต้องการรับข้อความ SMS การตลาดจากเราและบริษัทร่วมของเราต่อไปในอนาคต คุณอาจเลือกจากการรับข้อความดังกล่าวโดยส่งอีเมลมาให้เราที่ privacypolicy@wmg.com
 • การที่บริษัทแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับศิลปินหรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา: หากคุณไม่ต้องการให้เราแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปในอนาคตกับศิลปินหรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา คุณอาจออกจากการแชร์ดังกล่าวโดยอีเมลมาหาเราได้ที่ privacypolicy@wmg.com

ในแต่ละกรณี กรุณาระบุให้ชัดเจนในอีเมลของคุณว่าคุณกำลังออกจากอะไร เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความเหมาะสม โปรดทราบว่า หากคุณไม่ได้ออกจากการรับข้อความการตลาดจากบริษัท เราอาจยังคงส่งข้อความการดูแลระบบให้กับคุณ

 

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากคุณต้องการเข้าถึง สอบทาน แก้ไข ปรับปรุง ระงับ จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้ หากคุณต้องการคัดค้านการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ หรือหากคุณต้องการขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งไปให้อีกบริษัท (ตามขอบเขตที่สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ถูกจัดเตรียมให้คุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) โดยคุณอาจติดต่อเรามาได้ที่ : privacypolicy@wmg.com เราจะตอบกลับตามคำขอของคุณโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในคำขอของคุณ กรุณาแจ้งให้ชัดเจนว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณต้องการระงับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากฐานข้อมูลของเรา หรือบอกให้เรารู้ว่าข้อจำกัดใดที่คุณต้องการให้ใช้สำหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อการป้องกันของคุณเอง เราอาจดำเนินการตามคำขอเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่สัมพันธ์กับอีเมลที่คุณใช้ส่งคำขอของคุณให้กับเรา และเราอาจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนดำเนินตามคำขอของคุณให้สำเร็จ เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของคุณทันทีที่เป็นไปได้ตามสมควร

โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องการเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก และ/หรือ เพื่อทำให้ธุรกรรมใด ๆ ที่คุณเริ่มไว้ก่อนขอทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้ง (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำการซื้อหรือกรอกการส่งเสริมการขาย คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไว้ จนกว่าหลังจากที่การซื้อหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์)

 

เมื่อการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณอาจถอนความยินยอมดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยส่งอีเมลมาถึงเราได้ที่ privacypolicy@wmg.com และการเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผล ซึ่งขึ้นอยู่กับความยินยอมก่อนที่คุณจะเพิกถอน

 

การโอนข้ามแดน

ทรัพย์สินออนไลน์ถูกควบคุมและดำเนินการจากประเทศไทย  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนั้น ถูกควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย และทรัพย์สินออนไลน์ไม่ได้ตั้งใจมีไว้เพื่อให้ WMTH หรือบริษัทร่วมใด ๆ อยู่ภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจศาลในรัฐ ประเทศ หรืออาณาเขตใดนอกเหนือไปจากประเทศไทย ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้และประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่เรานำผู้ให้บริการเข้ามามีส่วนร่วม และโดยการใช้ทรัพย์สินออนไลน์ คุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่อยู่นอกประเทศที่คุณพำนัก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างไปจากกฎของประเทศคุณ

 

หากคุณอยู่ใน EEA: บางประเทศที่ไม่ใช่ EEA ได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการจัดเตรียมระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของ EEA (รายชื่อเต็มของประเทศเหล่านี้มีไว้พร้อม ที่นี่ สำหรับการถ่ายโอนจาก EEA ไปยังประเทศที่ไม่ถือว่ามีการปกป้องข้อมูลเพียงพอ เราได้วางมาตรการที่เพียงพอไว้ให้ อย่างเช่นข้อสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่คณะกรรมาธิการยุโรปนำมาใช้ คุณอาจรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยติดต่อไปที่ privacypolicy@wmg.com หรือปรึกษาข้อกำหนดมาตรฐานโดยติดตาม ลิ้งก์ นี้

ทรัพย์สินออนไลน์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า สิบหก (16) ปี และเราขอให้บุคคลดังกล่าวอย่าจัให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทรัพย์สินออนไลน์

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบัน

คุณอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เวลาใดก็ได้ โปรดดูที่ประวัติ “ปรับปรุงครั้งสุดท้าย” ด้านบนของหน้านี้ เพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อเราจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไว้บนหรือผ่านทรัพย์สินออนไลน์

 

ติดต่อเรา

วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร เดอะ ปาร์ค ชั้น 4 ห้อง 8-11 เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ประเทศไทย เป็นบริษัทที่รับผิดชอบด้านการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

หากคุณมีคำถามหรือความกังวลใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ privacypolicy@wmg.com อีกทางเลือกคือ หากคุณอยู่ภายใน EU/EEA คุณยังอาจส่งข้อร้องเรียนให้กับหน่วยงานกำกับดูแลป้องกันข้อมูลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หรือเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเกิดขึ้น รายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลป้องกันข้อมูลมีอยู่ที่นี่

 

เราตั้งอยู่ที่ที่อยู่ดังต่อไปนี้:

วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เดอะ ปาร์ค ชั้น 4 ห้อง 8-11 เลขที่ 88

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 106 3900

 

เรียน: ผู้ประสานงานด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

โปรดจำไว้ว่าการสื่อสารทางอีเมลไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้น กรุณาอย่าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลละเอียดอ่อนอื่นในข้อความอีเมลของคุณที่ส่งให้กับเรา