TERMS AND CONDITIONS

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย:  25 กุมภาพันธ์ 2563

 

เงื่อนไขการใช้งาน

 

กรุณาอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างละเอียด การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) ให้ถือว่าคุณทำข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานนี้

 

เว็บไซต์นี้ (รวมทั้งเว็บไซต์สืบทอดใดๆ และบริการทั้งหมด (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” “เรา”) บริษัทให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเนื้อหาและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราและศิลปินของเรา ซึ่งรวมถึงดนตรี รูปภาพ กระดานสนทนา เกมส์ ข้อความ ข้อมูล และเนื้อหาที่คล้ายกันอื่นๆ (เนื้อหาและบริการต่างๆ ดังกล่าวรวมกันเรียกว่า “บริการ”) การใช้เว็บไซต์ของคุณถูกควบคุมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง” ฉบับนี้) โดยไม่คำนึงว่าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีใด (ซึ่งรวมถึงผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านโปรโตคอลการเข้าถึงแบบไร้สาย (โดยทั่วไปเรียกว่า “WAP”) ผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่ หรืออื่นๆ) ข้อตกลงฉบับนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณและบริษัท

 

โปรดจำไว้ว่า: เว็บไซต์อาจรวมถึงหรือการนำมาใช้ร่วมกับบางแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 12 ด้านล่าง) การเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าวของคุณ อาจถูกควบคุมโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และที่ผู้ให้บริการเฉพาะของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าวจัดให้

 

 1. การยอมรับเงื่อนไข ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และในกฎระเบียบและแนวทางเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทโพสต์บนเว็บไซต์ คุณอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้เป็นครั้งคราว บริษัทอาจแจ้งคุณถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยช่องทางที่สมเหตุผล ซึ่งรวมถึง การโพสต์เวอร์ชันแก้ไขของข้อตกลงนี้บนเว็บไซต์ คุณอาจกำหนดว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด โดยอ้างถึงประวัติการ “ปรับปรุงครั้งสุดท้าย” ข้างต้น การที่คุณใช้เว็บไซต์หลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตามโดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังไปยังข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณและบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ “ปรับปรุงครั้งสุดท้าย” ที่นำมาใช้กับเวอร์ชันของข้อตกลงนี้ ซึ่งบริษัทได้รวมการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญดังกล่าว บริษัทอาจแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด เรียกเก็บ/แก้ไข/ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่กำหนดสำหรับการใช้เว็บไซต์ หรือเสนอโอกาสต่างๆ ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์บางคนหรือทั้งหมด

 

 1. เขตอำนาจศาล เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เราอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลหรือกฎหมายนอกประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ เว็บไซต์นี้อาจไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มีไว้ใช้ในบางเขตอำนาจศาล หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ คุณสามารถทำได้โดยรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง และคุณจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด บริษัทอาจจำกัดความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนสำหรับบางคน บางพื้นที่ทางภูมิศาสร์ หรือเขตอำนาจศาลที่เราเลือก ในเวลาใดก็ได้และตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

 1. ข้อมูลที่คุณส่ง การส่งข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์ถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ wminewmedia.com/privacy (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นอกจากนี้ ในขอบเขตที่คุณส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลไปให้บุคคลที่สามรายใด (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการ (ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 6(ข) ด้านล่าง)) อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น ผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 12 ด้านล่าง) การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของบุคคลที่สามดังกล่าว อาจถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเอง และไม่ใช่โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติในการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่สาม) คุณตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณจัดให้กับเรานั้นเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ และคุณจะเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากคุณเลือกทำข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลอื่นใดที่จัดให้สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ คุณทำได้โดยรับความเสี่ยงเอง

 

 1. กฎการปฏิบัติ ในการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะเชื่อกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ หมิ่นประมาท หรือก่อกวน นอกจากนี้ คุณจะปฏิบัติตาม “กฎการปฏิบัติ” ดังต่อไปนี้ตามที่บริษัทได้มีการปรับให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว โดยคุณจะไม่ :

 

 • โพสต์ ถ่ายโอน หรือไม่ก็จัดให้มีผ่านหรือร่วมกับเว็บไซต์:
  • อะไรก็ตามที่เป็นหรืออาจเป็นการ
   • ข่มขู่ คุกคาม ทำให้เสื่อมเสีย มุ่งร้าย หรือทำให้กลัว
   • หมิ่นประมาท
   • ฉ้อโกง หรือล่วงละเมิด
   • ลามก อนาจาร โป๊ หรือไม่ก็น่ารังเกียจ หรือ
   • ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าว
  • สื่อใดที่จะก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง ที่ส่งเสริมการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ซึ่งส่งเสริมการพนัน หรือที่ส่งเสริมหรือให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมอย่างเช่น “การแฮ็ก” “การแคร็ก” หรือ “การเจาะระบบ”
  • ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ไข่อีสเตอร์ ระเบิดเวลา สปายแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือรุกราน หรืออาจหรือตั้งใจที่จะสร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของ หรือตรวจสอบการใช้ของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ
  • โฆษณา สื่อในการส่งเสริมการขาย ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ผังพีระมิด” หรือโอกาสการลงทุน หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใด
  • ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีนัยสำคัญใดเกี่ยวกับบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้กระทำการดังกล่าว

 

 • ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ

 

 • ใช้เว็บไซต์ในการทำให้เสื่อมเสีย ข่มเหง คุกคาม แอบตาม ข่มขู่ หรือไม่ก็ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงสิทธิส่วนตัว หรือเก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์

 

 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงตัวแทนคนใดของบริษัท (หรือบริษัทในเครือของเรา) กล่าวเท็จหรือไม่ก็บิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือแสดงหรือแสดงนัยว่าบริษัทรับรองข้อความหรือโพสต์ของคุณ

 

 • แทรกแซงหรือก่อกวนการทำงานของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ใช้ในการทำให้เว็บไซต์มีพร้อมใช้ หรือละเมิดข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายดังกล่าว

 

 • จำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นใดจากการใช้เว็บไซต์ (รวมถึงโดยการแฮ็กหรือการทำให้ส่วนหนึ่งใดของเว็บไซต์เสียหาย)

 

 • การใช้เว็บไซต์ในการโฆษณา หรือเสนอขาย หรือซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

 • ทำซ้ำ ทำสองชิ้น ทำสำเนา ขาย ขายต่อ หรือไม่ก็ใช้ประโยชน์จากส่วนใด การใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด

 

 • แก้ไข ดัดแปลง แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือแยกส่วนใดของเว็บไซต์ออก ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายอย่างชัดเจน

 

 • ลบประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นใด ออกจากเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์

 

 • ใส่ร้ายหรือสะท้อนความจริงในส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

 • สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดและเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือส่วนใดอย่างเป็นระบบ

 

 • ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ แอปพลิเคชันค้นหา/ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือคู่มืออื่น หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ในการดึงข้อมูล ทำดัชนี “ขูด” “ทำเหมืองข้อมูล” หรือทำซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอเว็บไซต์ โดยวิธีก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

เราอาจยุติการใช้เว็บไซต์ของคุณในการกระทำใดที่เราพิจารณาว่าไม่สมควร หรือการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงกฎการปฏิบัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง หากคุณทำการละเมิดสิทธิ์ซ้ำๆ ผ่านหรือโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์)

 

 1. การลงทะเบียน คุณอาจต้องการลงทะเบียนใช้บางส่วนของเว็บไซต์ บริษัทอาจปฏิเสธ หรือขอให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้รหัส หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณให้ไว้กับเราในการลงทะเบียน ชื่อผู้ใช้และรหัสของคุณมีไว้สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น และควรเก็บไว้เป็นความลับ คุณรับผิดชอบต่อการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสของคุณ และคุณตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีถึงความละเมิดการรักษาความลับใดๆ หรือการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัส หรือบัญชีเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 1. ข้อมูลที่ส่งมา

 

ก. โดยทั่วไป   เว็บไซต์อาจมีพื้นที่ซึ่งคุณอาจโพสต์ข้อมูลและสื่อต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก ดนตรี วีดีโอ งานโสตทัศนูปกรณ์ ข้อความ ไฟล์ ลิ้งก์ และสื่ออื่นๆ  (แต่ละส่วนเรียกว่า “การส่ง”) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความชัดเจน คุณรับผิดชอบต่อการส่งใดๆ ที่คุณเป็นผู้โพสต์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงใบอนุญาตที่ให้ไว้ในหัวข้อ 6(ข) ด้านล่าง)

 

ข. การให้ใบอนุญาต  สำหรับแต่ละครั้งการของการส่งที่คุณโพสต์ ในที่นี้คุณให้บริษัทและบริษัทในเครือของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง วอร์นเนอร์ มิวสิค กรุ๊ป, แอตแลนติก เรคอร์ดส, วอร์นเนอร์

เรคอร์ดส, รีโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และค่ายเพลงอื่นในเครือของเราตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้: www.wminewmedia.com/affiliates (รวมกันเรียกว่า “บริษัทในเครือ” ของเรา) ใบอนุญาตทั่วโลกซึ่งปลอดค่าลิขสิทธิ์ที่ชำระเต็มจำนวนแล้ว ไม่ผูกขาด ถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถถ่ายโอนได้ และที่สามารถให้ใบอนุญาตช่วงได้เต็มที่ (ผ่านหลายระดับ) โดยไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติมให้กับคุณหรือบุคคลที่สามใด ในการ (i) ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ สื่อสารกับสาธารณะ ดำเนินการและจัดแสดง

(ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) แก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง สร้างงานลอกแบบมาจากหรือไม่ก็ใช้การส่งดังกล่าวในรูปแบบหรือช่องทางอื่น ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือมีการพัฒนาต่อจากนี้ บนหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือบริการหรือสินค้า (เช่น เว็บไซต์ใดๆ และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใด แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออื่นๆ วิดเจ็ต หรือ APIs) ใดๆ ของบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) (บริการหรือสินค้าดังกล่าวรวมกันเรียกว่า “บริการที่เกี่ยวกับเว็บไซต์”) (ii) ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์อื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งดังกล่าว (iii) ใช้ชื่อ ภาพถ่าย ภาพบุคคล รูป เสียง ความเหมือน และข้อมูลชีวประวัติของคุณ ตามที่คุณได้ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ในแต่ละกรณีที่เชื่อมโยงกับการส่งของคุณ และ (iv) ใช้การส่งของคุณ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาในนั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ และศิลปิน เพื่อความชัดเจน ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าอนุญาตให้คุณรวมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ ที่บริษัท บริษัทในเครือของเรา หรือศิลปินที่เกี่ยวข้องของเรา (“ศิลปิน”) กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทน (“ตัวแทน”) และผู้ให้ใบอนุญาต และผู้ให้บริการ (รวมกันเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เข้าไปในการส่ง หากคุณไม่ต้องการให้สิทธิที่ให้ไว้ในหัวข้อ 6 นี้ กรุณาอย่าโพสต์ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ บนเว็บไซต์

 

. การปฏิเสธความรับผิดชอบ  เป็นไปได้ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะโพสต์ข้อมูลหรือสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งผิดหรือชักนำไปทางที่ผิด หรือไม่ว่าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยบริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปินที่เกี่ยวข้องของเรา ตัวแทน และผู้ให้บริการ ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือสื่อใดๆ ที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ หรือการใช้ข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ดังกล่าวของคุณ ข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมดจะถือว่าไม่เป็นความลับและอาจถูกนำมาใช้โดยบริษัท (i) โดยไม่มีความลับใด หรือข้อผูกพันในการไม่เปิดเผยข้อมูลอื่น และ (ii) โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กับคุณหรือบุคคลที่สามใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและในเวลาใดก็ตาม ในการกำหนดขีดจำกัดที่เป็นจำนวนและขนาดของข้อมูลที่ส่งมา ซึ่งอาจถูกโพสต์บนเว็บไซต์ หรือปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่มีให้สำหรับข้อมูลที่ส่งมา

 

ง. การรับทราบ   ในที่นี้คุณรับทราบและตกลงว่า (i) คุณได้รับพิจารณาที่ดีและมีค่าในการแลกเปลี่ยนสิทธิ์ที่คุณได้ให้ไว้ด้านล่างในที่นี้ในและต่อข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ และความเป็นไปได้ที่การเผยแพร่หรือการเปิดเผยที่น่าพอใจนั้นอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าวของบริษัทหรือของบริษัทในเครือของเรา หรืองานลอกแบบที่รวมหรือรวบรวมข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าว และ (ii) คุณไม่มีสิทธิ์ในค่าชดเชยเพิ่มเติมใดสำหรับการใช้ใดหรือการใช้ประโยชน์อื่นจากข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าว โดยบริษัทหรือบริษัทในเครือของเราหรือฝ่ายอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ศิลปินของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ ตัวแทน และผู้ให้บริการของเรา) ตามสิทธิในข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าว ที่ได้ให้ไว้แล้วด้านล่างในที่นี้ และ/หรือ ที่จัดไว้ให้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

จ. ตัวแทน   ในที่นี้คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่า (i) คุณมีสิทธิตามกฎหมายและอำนาจในการทำข้อตกลงฉบับนี้ (ii) คุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือไม่ก็มีสิทธิและรับอนุญาตอย่างเต็มที่ในการใช้ประโยชน์ สิทธิต่างๆ ทั้งหมดใน ต่อ และภายใต้ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์ และให้สิทธิและใบอนุญาตตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อของบุคคลที่สามรายใดที่ปรากฎอยู่ในหรือไม่ก็รวมกันหรือรวมเข้าด้วยกับข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์ คุณได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเจ้าของทั้งหมดของและผู้ถือสิทธิในสื่อของบุคคลที่สามดังกล่าว ตามจำเป็นในการให้สิทธิและใบอนุญาตตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ (iii) คุณได้รับความยินยอม การปลดปล่อย และ/หรือ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทุกคนที่ปรากฎอยู่ในข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ซึ่งคุณโพสต์ ใช้ชื่อและรูปลักษณ์ของบุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าว ในลักษณะที่พิจารณาโดยข้อตกลง หรือหากบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ดังกล่าวรายใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี คุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การปลดปล่อย และ/หรือ การอนุญาตดังกล่าวจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว (และคุณตกลงที่จะจัดเตรียมสำเนาของามยินยอม การปลดปล่อย และ/หรือ การอนุญาตดังกล่าวให้กับเราเมื่อเราร้องขอ) (iv) ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์ และการใช้ดังกล่าวโดยบริษัท บริษัทในเครือของเรา และผู้ได้รับการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องของเราและของพวกเขา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการของเราและของพวกเขา) ไม่และจะไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าใด หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิอื่นของบุคคลที่สามรายใด (v) ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์นั้นไม่เป็นความลับและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับ และ (vi) ในการสร้าง จัดเตรียม และโพสต์ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ นั้น คุณ (ก) ได้ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามในประเด็นทั้งหมดของกฎหมาย กฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียกฎการปฏิบัติของบริษัท) และข้อบังคับ และ (ข) ยังไม่ละเมิดและจะไม่ละเมิดต่อความเข้าใจใดๆ ที่คุณเข้าไปผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยปริยาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อตกลงใดที่มีต่อบุคคลที่สามรายใด) หากคุณโพสต์ข้อมูลที่ส่งมาซึ่งมีรูปลักษณ์ของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เราสนับสนุนอย่างแข็งขันให้คุณไม่รวมเอาข้อมูลที่ระบุตัวตนใดๆ (อย่างเช่นชื่อและที่อยู่ของบุคคลนั้น) ไว้ในข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าว

 

. การสละสิทธิ์   ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงที่จะปล่อย ปลด และสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดต่อบริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทและของพวกเขาอย่างถาวรจาก และพันธสัญญาที่จะไม่ริเริ่ม ยื่น รักษา หรือดำเนินการฟ้องร้องคดี เรียกร้อง ร้องขอ หรือเป็นเหตุให้มีการดำเนินคดีต่อบริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทและของพวกเขา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง การร้องขอ การดำเนินคดี ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความรับผิด คำตัดสิน การชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าทนายความที่สมเหตุผล) ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใดที่นำมาถึงข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ การใช้ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับสิทธิต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเรียกร้องใดต่อการใช้ความคิดในทางที่ผิด เพิ่มเติมจากนี้ ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ในที่นี้คุณขอสละสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ “สิทธิทางศีลธรรม” หรือสิทธิต่างๆ ที่คล้ายกันที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์ (และในที่นี้คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าคุณได้รับการสละสิทธิ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและเร่งด่วนจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิใดๆ และทั้งหมดที่บุคคลทีสามดังกล่าวอาจมีภายใต้กฎหมายดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ที่คุณโพสต์) เมื่อใดก็ตามเมื่อบริษัทร้องขอ คุณจะ (i) ดำเนินการหรือเป็นเหตุให้มีการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดตามที่บริษัทอาจเห็นว่าจำเป็นหรือต้องการอย่างสมเหตุผล เพื่อให้บริษัทและบริษัทในเครือของเราได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ในข้อตกลงฉบับนี้ และใบอนุญาตใดๆ ที่คุณให้ไว้ด้านใต้นี้ และ (ii) พิมพ์ข้อตกลงฉบับนี้ออกมาเป็นเอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงบทบัญญัติอื่นใดในที่นี้ คุณตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทและของพวกเขา ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปในที่นี้ ซึ่งรวมถึงหัวข้อ 16 ด้านล่าง

 

. ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้   เพื่อความชัดเจน จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะใช้สิทธิใดๆ ที่ให้กับเราภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม และเราจะไม่มีภาระผูกพันในการใช้หรือไม่ก็การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ

 

 1. ข้อมูลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ตรงข้ามกันในข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทและบริษัทในเครือของเราไม่ยอมรับ เชิญ หรือพิจารณาข้อมูลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาซึ่งเป็นแนวคิด ข้อเสนอ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ (“ข้อมูลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา”) ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ สินค้าของเรา หรืออื่นๆ เราจะถือว่าข้อมูลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาเป็นความลับ และข้อมูลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาใดๆ จะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือของบริษัทในเครือของเราแต่เพียงผู้เดียว บริษัทและบริษัทในเครือของเราไม่มีภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา และอาจใช้พวกมันเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณหรือบุคคลอื่นใด

 

 1. การตรวจสอบ เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะ (ก) ตรวจสอบ ประเมิน หรือแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาก่อนหรือหลังจากที่ปรากฎบนเว็บไซต์แล้ว (ข) พยายามพิสูจน์ความเป็นจริงของสิทธิ ความยินยอม การปล่อย และการอนุญาตเรื่องหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าวที่คุณได้รับมาตามการเป็นตัวแทนของคุณข้างต้น (ค) ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือลบข้อมูลที่ส่งมาใดๆ ในเวลาใดก็ตาม หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง หากบริษัทพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ ความยินยอม การปล่อย และการอนุญาตทั้งหมด ทั้งๆ ที่คุณเป็นตัวแทนข้างต้น) คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการพิสูจน์ความจริงหรือคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่ส่งมาใดๆ และสถานการณ์แวดล้อมการถ่ายโอนไปให้ผู้ใดด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใด และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากคุณรับรู้ว่ามีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่พึงปรารถนา หรือน่ารังเกียจ บนเว็บไซต์ (ยกเว้นสื่อที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีการพูดถึงในหัวข้อ 22 ด้านล่าง) ให้ติดต่อบริษัทมาได้ที่ privacypolicy@wmg.com พร้อมชื่อและที่อยู่ของคุณ คำอธิบายเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่ออก และ URL หรือตำแหน่งที่ตั้งของสื่อดังกล่าว

 

 1. การซื้อ เว้นเต่เราระบุชัดเจนไว้เป็นอย่างอื่น การซื้อทั้งหมดทีมีขึ้นผ่านเว็บไซต์ (การซื้อแต่ละครั้งดังกล่าว “ธุรกรรม”) สินค้าทั้งหมดที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ (รวมกันเรียกว่า “สินค้า”) และการใช้สินค้าดังกล่าวของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทำธุรกรรมของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ www.wminewmedia.com/transactionterms (“เงื่อนไขการทำธุรกรรม”) หากข้อตกลงที่แยกออกมาซึ่งเราหรือบริษัทในเครือร่วมกับเว็บไซต์ควบคุมธุรกรรมหรือสินค้าเฉพาะ หรือการใช้สินค้าเฉพาะของคุณ และเงื่อนไขของข้อตกลงที่แยกออกมานั้น ขัดแย้งกับเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ เงื่อนไขการทำธุรกรรมแล้วนั้น เงื่อนไขของข้อตกลงที่แยกออกมาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ การอ้างอิงถึงสินค้าบนเว็บไซต์ไม่ได้แสดงนัยถึงการรับรองของเราต่อตัวสินค้าเหล่านั้น

 

 1. กฎสำหรับการส่งเสริมการขาย การชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลาก หรือการส่งเสริมการขายอื่น (รวมกันเรียกว่า “การส่งเสริมการขาย”) ที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ อาจถูกควบคุมโดยกฎที่แยกออกมาจากข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบที่นำมาใช้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากกฎระเบียบสำหรับการส่งเสริมการขายนั้นขัดแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ กฎระเบียบของการส่งเสริมการขายจะมีผลใช้บังคับ

 

 1. กรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัท บริษัทในเครือของเรา และผู้ให้ใบอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องของเรา เป็นเจ้าของข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลและสื่อต่างๆ ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ/หรือ กรรมสิทธิ์และกฎหมายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากบริษัท คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ แก้ไข เช่า ให้เช่า ให้สินเชื่อ ขาย กระจาย หรือสร้างงานลอกแบบ โดยขึ้นอยู่กับทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ หรือข้อมูลหรือสื่อใดที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ บริษัท บริษัทในเครือของเรา และ/หรือ ผู้ให้ใบอนุญาต หรือผู้จัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องของเรา เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง วอร์นเนอร์ มิวสิค เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์นั้น บริษัทหรือบริษัทในเครือของเราไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องของพวกเขา คุณอาจไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ โดยเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่ของบริษัท หรือในลักษณะที่เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ที่จะถือเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใดๆ ในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อนโดยชัดเจน โปรดจำไว้ว่า การใช้บริการหรือสินค้าใดโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ซอฟต์แวร์ใดที่ใช้โดยบริการนั้น อาจทำให้คุณต้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น) รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการละเมิดลิขสิทธิ์

 

 1. แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เว็บไซต์อาจรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม (หรือลิ้งก์ที่เชื่อมไปเว็บไซต์) ที่ผู้ให้บริการของบริษัทจัดให้ (“แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม”) เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณตกลงว่าทั้งบริษัท หรือบริษัทในเครือของเรา หรือศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อ

แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ ความถูกต้องตามกฎหมาย ประโยชน์ หรือความปลอดภัยของ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือการใช้งานของพวกเขา บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และบริษัทอาจลบทิ้งหรือจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) จากเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ ไม่ได้แสดงนัยถึงการรับรองของบริษัท หรือของบริษัทในเครือของเราต่อผู้ให้บริการใดๆ ของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามของคุณอาจถูกควบคุมโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขและข้อกำหนด ที่ผู้ให้บริการเป็นคนจัดให้ร่วมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายใดระหว่างคุณและผู้ให้บริการ อันเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้จะถือเป็นตัวแทนหรือรับประกันโดยบริษัท หรือบริษัทในเครือของเรารายใด หรือศิลปิน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ

 

 1. เนื้อหาของบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้อาจรวมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่อนุญาตผ่านระบบหรือเครือข่ายซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นส่วนประกอบ การกำหนดเส้นทางและการส่ง และการเข้าถึงออนไลน์ไปยัง การสื่อสารและเนื้อหาแบบดิจิตอลที่บุคคลที่สามจัดให้ (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) โดยการใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์ดังกล่าว คุณรับรู้และตกลงว่าคุณกำลังชี้ทางให้เราเข้าถึงและส่งเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวให้กับคุณ เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของบุคคลที่สาม

คุณตกลงว่าจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ ความถูกต้องตามกฎหมาย ประโยชน์ หรือความปลอดภัยของ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สาม และบริษัทอาจบล็อกหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ผ่านเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ การเข้าถึงหรือการรับเนื้อหาของบุคคลที่สามของคุณผ่านเว็บไซต์ ไม่ได้แสดงนัยถึงการรับรองของบริษัท หรือบริษัทในเครือของเราต่อผู้ให้บริการใดๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามของคุณอาจถูกควบคุมโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขและข้อกำหนด ที่ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวจัดให้) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายใดระหว่างคุณและผู้ให้บริการของเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้จะถือเป็นตัวแทนหรือรับประกันโดยบริษัท หรือบริษัทในเครือของเรารายใด หรือศิลปิน ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท เกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ

 

 1. ลิ้งก์และข้อมูลป้อนเข้า เว็บไซต์อาจให้ลิ้งก์ที่เชื่อมไปยังหรือข้อมูลป้อนเข้าจากเว็บไซต์อื่นและแหล่งข้อมูลออนไลน์ บริษัทและบริษัทในเครือของเราไม่รับผิดชอบต่อและไม่รับรองเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว เว็บไซต์อื่นอาจลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์ที่ได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเรา และเราอาจบล็อกลิ้งก์ใดๆ ที่เชื่อมไปยังหรือจากเว็บไซต์ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหา และทรัพยากรของบุคคลที่สามนั้น คุณต้องรับความเสี่ยงเอง

 

 1. การจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิด เว็บไซต์และ สินค้า บริการ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อมูลและสื่อต่างๆ ทั้งหมด ที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ ถูกจัดเตรียมให้กับคุณ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันประเภทใดอย่างชัดเจนใดๆ และบริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท ขอปฏิเสธการเป็นตัวแทน การรับประกันเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมายหรือโดยนัยทั้งหมด อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ สินค้า บริการ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อมูลและสื่อต่างๆ ทั้งหมด ที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนและการรับประกันคุณภาพที่น่าพอใจ ความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ฝ่าฝืน และกรรมสิทธิ์ (ผู้ให้บริการบางรายอาจแสดงการเป็นตัวแทน และ/หรือ การรับประกันอย่างจำกัด เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามของพวกเขา โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม) บริษัทไม่แสดงการเป็นตัวแทนหรือให้การรับประกันว่าเว็บไซต์ (หรือส่วนใดของมัน) แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ มีความหรือจะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือปราศจากข้อผิดพลาด อีกทั้งไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เฉพาะใดๆ จะใช้งานร่วมกับเว็บไซต์นี้ได้ ในที่นี้ คุณกตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ (ก) การรับและชำระค่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือบริการใดๆ

(ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ที่จำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือบริการใดๆ ที่คุณใช้นั้น จะทำงานได้อย่างถูกต้องกับเว็บไซต์ คุณตกลงว่าคุณต้องประเมิน และคุณรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการพึ่งพาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อมูลหรือสื่อใดๆ ที่จัดให้ผ่านเว็บไซต์ บริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ ที่เป็นแบบอย่าง หรือเป็นการลงโทษใดๆ ในประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือต่อความเสียงหายใดกำไรที่หายไป ธุรกิจที่สูญไปหรือหยุดชะงัก สูญเสียการใช้ ข้อมูลหาย สูญเสียสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่น สูญเสียความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้อันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามของคุณ) หรือการขัดขวางโดยไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลดังกล่าวใดโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าจะมีการแนะนำล่วงหน้าถึงความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายลักษณะใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณหรือจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ เนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อมูลหรือสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์ วิธีแก้ไขของคุณและแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความไม่พอใจกับเว็บไซต์คือการหยุดใช้เว็บไซต์ ความรับผิดสูงสุดของบริษัทต่อความเสียหาย การสูญเสีย และการเป็นสาเหตุของการกระทำ ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความประมาทเลินเล่อ) หรืออย่างอื่นนั้น จะเท่ากับจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่คุณจ่ายให้กับเราในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เป็นไปได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับนั้นอาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดเรื่องการรับประกันหรือการยกเว้นการจำกัดความเสียหายบางรายการโดยนัย เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายดังกล่าวนำมาใช้บังคับกับคุณ การปฏิเสธ การยกเว้น หรือการจำกัดความรับผิดบางข้อหรือทั้งหมดข้างต้น อาจไม่นำมาใช้บังคับกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติม ในขณะที่บริษัทพยายามรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ จะปลอดภัยและการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ จะไม่หยุดชะงัก เพิ่มเติมจากนี้ บุคคลที่สามอาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ให้ติดต่อบริษัทมาได้ที่ customerserviceteam@warnermusic.com พร้อมคำอธิบายถึงสื่อ (ต่างๆ) ที่ออก และ URL หรือตำแหน่งที่ตั้งของสื่อต่าง ๆ ดังกล่าว

 

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย ยกเว้นในขอบเขตที่ถูกห้ามภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่เป็นอันตรายต่อบริษัท บริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และ

ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทและของพวกเขา จากและต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดจาก (ก) การใช้หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (ข) การละเมิดใดๆ ของคุณในข้อตกลงฉบับนี้ (ค) การใช้ใดๆ หรือการใช้ประโยชน์อื่น หรือการไม่หรือการละเว้นไม่ใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ในข้อมูลที่ส่งมาใดๆ (ซึ่งรวมถึงบางส่วนของมัน) ที่คุณโพสต์ หรือ (ง) การเรียกร้องใดๆ ที่ข้อมูลที่ส่งของคุณหรือการใช้ใดหรือการใช้ประโยชน์จากมันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการฝ่าฝืน การใช้ในทางที่ผิด การหมิ่นประมาท การทำให้เสียชื่อเสียง การบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเผยแพร่ หรือการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

 1. การยุติ ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติ เมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ได้ บริษัทอาจยุติการเข้าถึงหรือการใช้ของคุณใน (ก) เว็บไซต์ (ข) ชื่อผู้ใช้และรหัสของคุณ หรือ (ค) ไฟล์หรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้และรหัสของคุณ ถ้าคุณยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณจะไม่มีสิทธิยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท บริษัทในเครือของเรา หรือศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการยุติดังกล่าว บริษัทและบริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่รับผิดต่อการยุติการเข้าถึงของคุณในเว็บไซต์ใดๆ หรือในข้อมูลหรือไฟล์ดังกล่าวใดๆ และจะไม่จำเป็นต้องจัดข้อมูลหรือไฟล์ดังกล่าวไว้ให้คุณ หลังการยุติใดกังกล่าว บริษัทอาจดำเนินขั้นตอนที่เราเชื่อว่าเหมาะสมในการบังคับใช้หรือตรวจสอบความสอดคล้องกับส่วนใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงสิทธิของเราในการร่วมมือกับกระบวนการทางกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ สินค้าใด หรือการเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สามที่ว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณหรือสินค้านั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สามดังกล่าว) หัวข้อ 2, 6-8, 11-19, 21-23 และ 25 จะยังคงมีผลบังคับแม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะหมดอายุหรือการสิ้นสุดลงแล้ว

 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ การระงับข้อพิพาท ในที่นี้ คุณตกลงว่าข้อตกลงฉบับนี้ (และการเรียกร้องใดหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของคุณ) ถูกควบคุมโดยและจะถูกตีความตามกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักการความขัดแย้งต่อกฎหมาย และคุณยินยอมให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย และสละสิทธิ์การโต้แย้งในเขตอำนาจศาล สถานที่ หรือการโต้แย้งบนกระดานสนทนาที่ไม่สะดวกใดนั้น คุณยังตกลงว่าอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการขายสินค้านานาชาติจะไม่นำข้อตกลงฉบับนี้มาใช้บังคับ คุณตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ สินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อบริษัท บริษัทในเครือของเรา หรือศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งความเสียหายด้านเงินจะไม่เพียงพอ และในกรณีดังกล่าว บริษัท บริษัทในเครือของเรา หรือศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จะมีสิทธิ นอกเหนือจากการแก้ไขเยียวยาอื่นตามกฎหมายและในความเสมอภาคในการบรรเทาคำสั่งห้ามจากคุณโดยทันที ไม่มีสิ่งใดในหัวข้อนี้หรือที่อื่นในข้อตกลงฉบับนี้ ที่จะถูกตีความเพื่อจำกัดการแก้ไขเยียวหรือหรือบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายหรือข้อเรียกร้องอื่นที่บริษัท บริษัทในเครือของเรา หรือศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท อาจมีภายใต้อำนาจทางกฎหมายที่แยกจากกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเรียกร้องใดต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

 1. การกลั่นกรอง ในที่นี้เราขอแจ้งให้คุณทราบว่ามีการป้องกันการควบคุมโดยพ่อแม่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจช่วยคุณในการจำกัดการเข้าถึงสื่อที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ สามารถหาข้อมูลที่ระบุถึงผู้ให้บริการด้านการป้องกันดังกล่าวในปัจจุบันได้ที่ http://onguardonline.gov/ โปรดจำไว้ว่าบริษัทไม่ขอให้การรับรองสินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้

 

 1. ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ customerserviceteam@warnermusic.com การสื่อสารทางอีเมลไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นกรุณาอย่าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอ่อนไหวอื่นไว้ในอีเมลใดๆ ที่ส่งถึงบริษัท

 

 1. ข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทในเครือของเรา หรือผู้บริหารของเราและของพวกเขา และที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็น “ข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” โดยข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้านี้เป็นเพียงการพยากรณ์ และเหตุการณ์จริงในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไปจากสิ่งที่พูดถึงในข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยภายนอกที่หลากหลายและความเสี่ยงต่างๆ นั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท การตลาด สินค้า บริการ และราคา บริษัทขอปฏิเสธข้อผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในการปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์

 

 1. การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่ออย่างสุจริตใจว่าสื่อต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โดยคุณ (หรือผู้แทนของคุณ) อาจส่งหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทขอให้เราลบสื่อหรือปิดการเข้าถึงมัน โดยมีเงื่อนไขว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:
 2. การระบุชิ้นงานลิขสิทธิ์ที่ถูกอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน
 3. การระบุสื่อที่ถูกอ้างว่าละเมิดหรือมีประเด็นเรื่องการละเมิดกิจกรรมและที่จะถูกลบหรือจะถูกปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพออย่างสมเหตุผลที่จะอนุญาตให้เราระบุตำแหน่งของสื่อ
 4. ข้อมูลที่เพียงพออย่างสมเหตุผลที่อนุญาตให้เราติดต่อกับคุณได้ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณถ้ามี
 5. ข้อความว่าคุณมีความเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการใช้สื่อในลักษณะต่อว่านั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แทนของเจ้าของ หรือกฎหมาย
 6. ภายใต้แถลงการณ์ตามกฎหมายว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งนั้นถูกต้อง และคุณมีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิด และ
 7. ลายเซ็นจริงหรืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิด

ควรส่งหนังสือแจ้งไปที่:

 

วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เดอะ ปาร์ค ชั้น 4 ห้อง 8-11 เลขที่ 88

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์: (662) 106 3900

 

 1. ความสามารถในการทำข้อตกลงฉบับนี้ ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยืนยันคุณบรรลุนิติภาวะในการทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือหากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการทำข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์ บริการต่างๆ มีไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หากคุณอายุ 13 ถึง 18 ปี คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณและพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเข้าใจและเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของบริษัททั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ พ่อแม่ที่ต้องการอนุญาตให้บุตรหลานของพวกเขา (อายุ 13-18 ปี) เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ และ/หรือ บริการต่างๆ ควรดูแลการเข้าถึงและการใช้ดังกล่าว โดยอนุญาตให้บุตรหลานของคุณเข้าถึงเว็บไซต์นั้น คุณกำลังอนุญาตให้บุตรหลานของคุณเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งหมด และคุณตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยสัมพันธ์กับการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดโดยบุตรหลานของคุณ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณในการกำหนดว่าบริการใดที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณ โปรดใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุตรหลานของคุณผ่านบริการใดๆ การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมด้านอายุ เมื่อมีการนำข้อจำกัดดังกล่าวมาให้ คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณมีอายุมากพอที่จะดูหรือซื้อรายการต่างๆ ตามความเหมาะสม

 

 1. ติดต่อเรา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความหมายหรือการนำข้อตกลงฉบับนี้ไปใช้ กรุณาส่งคำถามดังกล่าวโดยตรงไปที่ [customerserviceteam@warnermusic.com] การสื่อสารทางอีเมลไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นกรุณาอย่าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลอ่อนไหวอื่นไว้ในอีเมลใดๆ ที่ส่งถึงบริษัท

 

 1. อื่น ๆ ข้อตกลงฉบับนี้ไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า นายจ้าง-ลูกจ้าง ผู้แทน หรือผู้ให้-ผู้รับสัมปทาน ระหว่างคุณและบริษัท หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ถูกพบว่าไม่สามารถใช้บังคับได้แล้ว บทบัญญัตินั้นจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นใด คุณไม่อาจมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้ใบอนุญาตช่วง สิทธิหรือข้อผูกพันของคุณใดๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ไม่มีการสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการฝ่าฝืนหรือการผิดสัญญาด้านล่างในที่นี้ จะถือเป็นการสละสิทธิ์ของการการฝ่าฝืนหรือการผิดสัญญาก่อนหน้าหรือที่ตามมา ข้อตกลงฉบับนี้ในที่นี้รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงนี้เงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท และเงื่อนไขการทำธุรกรรม) และยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัท ที่เกี่ยวกับหัวข้อในที่นี้ และมีผลนำมาใช้แทนข้อตกลงหรือความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก่อนหน้าหรือกำลังเกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัท ที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว การแจ้งเตือนไปยังคุณอาจทำขึ้นได้ผ่านการโพสต์ไปที่เว็บไซต์ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ปกติ ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทอาจประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือเรื่องอื่นๆ โดยแสดงหนังสือแจ้งดังกล่าวหรือโดยการส่งลิ้งก์ไปยังประกาศดังกล่าว คุณตกลงว่าเวอร์ชันของข้อตกลงนี้ที่พิมพ์ออกมา และประกาศใดๆ ที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นที่ยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการปกครองขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารหรือบันทึกทางธุรกิจอื่นที่สร้างขึ้นเป็นต้นฉบับและเก็บไว้เป็นเอกสารตีพิมพ์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใดอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประโยคดังต่อไปนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหารืออย่างชัดเจนหรือเป็นนัย ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะพูดถึงบุคคลใดนอกเหนือจากคู่สัญญาและผู้สืบทอดตามลำดับ หรือผู้ได้รับมอบหมายโดยอนุญาตของคู่สัญญา สิทธิใดๆ การแก้ไข ภาระผูกพันหรือความรับผิด โดยไม่คำนึงถึงประโยคก่อนหน้า คุณตกลงว่าบริษัทในเครือของเรา และศิลปิน ตัวแทน และผู้ให้บริการเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องของบริษัท และของพวกเขา ซึงเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการเนื้อหา ซึ่งเราได้ขอรับใบอนุญาตหรือสิทธิอื่นในการใช้เนื้อหาและบริการของพวกเขา ตามความเหมาะสมที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้เป็น ผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมสิทธิในการบังคับใช้บทบัญญัติต่างๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ที่นำมาใช้โดยตรงกับฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว มิฉะนั้น และเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายไทยใช้บังคับ บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ภายใต้มาตรา 374-376 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ โดยไม่คำนึงถึงประโยคก่อนหน้านี้ สิทธิของเราในการทำยกเลิกหรือยุติการเปลี่ยนแปลงใดๆ การสละสิทธิ์ หรือการชำระหนี้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่อยู่ภายใต้ความยินยอมของบุคคลที่สามรายใด